Léonard vraagt 'menselijkheid' voor bejaarde pedofiele priesters

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101027_115

(zaterdag 30 oktober 's morgens vroeg was het artikel blijkbaar verwijderd; de avond daarvoor waren er meer dan 500 reacties)

Op 27 oktober 2010 omstreeks 19:42, zei Roos O., Lichtaart:

Die man moet AUB ècht, ècht uit zijn functie gezet worden. Nog een grotere kluns in communicatie dan Danneels.

In reactie hierop: Op 28 oktober 2010 omstreeks 14:20, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Ipv. wat vandaag in het nieuws is gekomen, had men evengoed kunnen zeggen: Mgr. Léonard wil eerst wereldlijk recht en vervolgens kerkelijk recht - waardoor pedofiele priesters ook na verjaring (in het wereldlijk recht!), kunnen gestraft worden - laten geschieden en vindt dat er dan tenslotte ook nog plaats moet zijn voor barmhartigheid. Heel deze hetze is ook alweer opgezet door het totaal immorele journaille (= canaille onder de journalisten).

In reactie hierop: Op 28 oktober 2010 omstreeks 15:36, zei Wesley V, Gent:

Mgr. Leonard heeft geen enkele autoriteit wat betreft de strafrechtelijke vervolging van criminele feiten, ook als die werde gepleegd door leden van zijn clubje. Leonard provoceert buitengewoon graag. Het is precies een populariteitspoll voor het blinde geloof waar de volgelingen zich volledig onderwerpen aan de gezagsdragers van de clerus. Degenen die hem (of zijn ideeen) verdedigen geven aan dat ze criminele feiten (gepleegd door die gezagsdragers) liever niet bestraft zien door Justitie, maar liever beoordeeld worden door hun 'kerk'. Wat door de 1 aanschouwd wordt als aanranding kan door de ander vergoelijkt worden als een uit de hand gelopen uiting van liefde. Deze harde kern mag dan nog hun leiders boven de wet stellen gelukkig genoeg worden ze door meerderheid nog objectief beoordeeld.

In reactie hierop: Op 29 oktober 2010 omstreeks 02:15, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Ik ben van oordeel dat eerst en vooral het 'wereldlijk' gerecht moet optreden tegen pedopriesters, maar wanneer dat wegens verjaring niet kan optreden, moet m.i. nog altijd de kerkelijke rechtbank optreden; bv. tgo. Vangheluwe, aan wie het gerecht wschl. niet veel meer kan maken, zou de paus moeten optreden. Ik ben het dus wat dat betreft niet eens met Rik Torfs. Slechts nadat zowel het kerkelijk als het 'wereldlijk' recht zijn loop heeft gehad en aan de pedopriester een passende straf (bv. suspensie van iedere priesterlijke bediening, boetedoening in een streng klooster) is opgelegd, kan clementie betoond worden (bv. door de pedopriester niet publiekelijk aan de schandpaal te spijkeren). Maar er kan geen sprake van zijn dat aan de rechtsgang van ons Belgisch gerecht ook maar iets in de weg wordt gelegd. Alleen is dat zo dom geweest zz. met Operatie Kelk in de voet te schieten, zodat de dossiers van de Cie.-A. ondanks de actie van Van Steenbrugge (die illegaal is!) onbruikbaar zijn.

 

Latere bijdrage van Marcel Gielis, in reactie op Dirk B.:

Allereerst wil ik Dirk B. steunen. Maar ik wil er ook een aantekening maken bij zijn reactie. Volgens mij zijn de journalisten fout, die iets wat Mgr. Léonard in derde of vierde instantie heeft gezegd, uit de context rukken en het zo laten uitschijnen alsof hij alleen dát heeft gezegd. En het verbaast mij dat de overgrote meerderheid van degenen die reageren op dit forum dat journaille daarin volgt (en dus eigenlijk in de valstrik trapt). Voor zover ik Mgr. Léonard ken, heeft hij het volgende gezegd: eerst en vooral moet wereldlijk recht en vervolgens (op de tweede plaats!) kerkelijk recht - waardoor pedofiele priesters ook na verjaring in het wereldlijk recht, kunnen gestraft worden - geschieden (en hier wordt sterk rekening gehouden met de slachtoffers) en tenslotte moet er ook nog plaats zijn voor barmhartigheid. Maar bv. al wat men zegt over kerkelijke procedures die in de plaats zouden komen van het wereldlijk recht, is onzin. Het probleem is dat dit laatste zelf onbekwaam is [om het probleem van pedofilie aan te pakken].

Zaterdag omstreeks 10 u. nogmaals verzonden:

Allereerst wil ik Dirk B. steunen. Maar ik wil ook een aantekening maken bij zijn reactie. Volgens mij zijn de journalisten fout, die iets wat Mgr. Léonard in derde of vierde instantie heeft gezegd, uit de context rukken en het zo laten uitschijnen alsof hij alleen dát heeft gezegd. En het verbaast mij dat de overgrote meerderheid van degenen die reageren op dit forum dat journaille daarin volgt (en dus eigenlijk in de valstrik trapt). Voor zover ik Léonards visie ken, heeft hij het volgende gezegd: eerst en vooral moet wereldlijk recht en vervolgens (op de tweede plaats!) kerkelijk recht - waardoor pedofiele priesters ook na verjaring in het wereldlijk recht kunnen gestraft worden - (en hierin wordt sterk rekening gehouden met de slachtoffers) geschieden en tenslotte moet er ook nog plaats zijn voor barmhartigheid. Het is bv. niet waar dat kerkelijke procedures in de plaats zouden komen van het wereldlijk recht. Het probleem is veeleer dat dit laatste onmachtig én onbekwaam is.

 

DE COMMISSIE VS. DE AARTSBISSCHOP

COMMENTAAR

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=AT31EEDB

In reactie op het commentaar van B.B.: Op 29 oktober 2010 omstreeks 08:11, zei Luc D., Maldegem:

Waarom zijn wij (volk, pers, gerecht, politiek en kerk) een beetje verantwoordelijk? Omdat het probleem niet gezien werd als een groot probleem. Vroeger was het normaal dat vaders hun kinderen een lap om de oren gaven waarvan de dag nadien nog de contouren te zien waren. Nu heet dat kindermishandeling. Vroeger mocht je DDT spuiten met karrevrachten, nu is dat verboden. Vroeger dacht men dat roken geen kwaad kon. Nu krijgt men daar kanker van. De inzichten evolueren. In diezelfde zin hebben de geestelijken van 40-50 jaar geleden zich nooit gerealiseerd dat hun gedrag zo schadelijk zou zijn voor hun slachtoffers. Er waren daar toen geen aanwijzingen voor. En ze werden stilzwijgend gedoogd door alle overheden. Ondertussen is aangetoond dat kinderverkrachting een vreselijke misdaad is. Het is een beetje makkelijk om met de kennis en normen van vandaag het verleden te bekijken. Wanneer we over 40 jaar zouden terugblikken op politiek en media vandaag zie ik ook vele hoofden schudden...

In reactie hierop: Op 29 oktober 2010 omstreeks 17:11, zei Alex Deurinck, Antwerpen:

Als de Kerk, net als de civiele maatschappij, indertijd niet in zag dat kinderverkrachting levens vernielt, dan heeft ze toch gefaald als pastoraal instituut? Zij had het eerder moeten weten als instituut. Volgens mij beseffen er velen aan de top het nog niet. Maar a fortiori: zelfs de meest ongeschoolde, huis- tuin en keukengeestelijke wist dat wat hij deed, tegen het zesde en negende gebod was. Hun ziekelijke reacties als ze vernamen dat iemand de hand aan zichzelf sloeg, bewijzen dat.

In reactie hierop: Op 29 oktober 2010 omstreeks 17:27, zei Luc D., Maldegem:

Mijn stelling is dat wij allemaal mee verantwoordelijk zijn. Natuurlijk had de kerk het moeten zien. Natuurlijk wordt de individuele misbruiker niet vrijgepleit. Had de rest van de samenleving adekwater gereageerd zouden wellicht honderden slachtoffers voorkomen zijn. Dat is uiteraard bijzonder zwaar om dragen.

In reactie hierop: Op 29 oktober 2010 omstreeks 19:09, zei Alex Deurinck, Antwerpen:

We zijn voor alles mede verantwoordelijk. Maar dat mag de schuld van de Kerk niet verdunnen. De Kerk wist ervan. Van in de jaren 1960 loopt er een lijn van mensen die er met oversten en bisschoppen over hebben gesproken. Maar de Kerk heeft haar belang boven dat van de slachtoffers gezet en geloofde dat haar Titanic nooit zou zinken. Nu spelen de bisschoppen 'Nearer my God, to Thee' terwijl ze nog steeds de slachtoffers naar de mond praten en ze in werkelijkheid tegenwerken en verdelen.

In reactie hierop: Op 29 oktober 2010 omstreeks 22:14, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Ik denk idd. dat wij allen mede schuldig zijn. Ik denk ook dat 'de' kerk ervan wist. Maar het probleem lag vanaf de jaren 1960 niet zozeer bij de Kerk, maar bij heel de maatschappij. Zie bv. 'Het rode boekje voor scholieren' uit 1970 (p. 100-101) over wat men toen dacht over pedofilie. Na aanvankelijke aarzelingen in mijn 'late puberteitsjaren' behoorde ik vanaf de jaren 1970 tot de strekking in de Kerk die dat veroordeelde. Die strekking kreeg toen echter geen poot aan de grond. Een directie van een katholieke (!) zorginstelling die in de jaren 1980 een pedofiele medewerker aangaf bij de procureur, ving bot. Sinds ik mij ca. 1970 onttrokken heb aan de invloed van Van Ussel en De Batselier, ben ik van oordeel van dat pedofiele priesters (bv. J.V., onlangs in het nieuws) zwaar zondig zijn omdat zij ingaan tegen de 10 geboden en bovendien tegen de celibaatswet. De linkse kerk, toen dominant, bestreed dat echter. Doch Léonard behoorde daar zeker niet bij. Wat verwijt men hem eigenlijk?

 

De dubbele moraal van André Léonard

SOMMIGE GELOVIGEN GELIJKER DAN ANDERE

FREDDY MORTIER

Wie? Hoogleraar ethiek aan de UGent. Wat? Het lijkt wel of de Antichrist zelf André Léonard heeft aangesteld als aartsbisschop. Waarom? Zijn blunders doen de Kerk meer kwaad dan alle militante vrijzinnigen samen zouden kunnen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=C731BIBG

Op 30 oktober 2010 omstreeks 01:29, zei Hugo V., Steenokkerzeel:

Mgr. Léonard vraagt dat de bejaarde daders van verjaarde misdrijven met rust gelaten worden. Laat dit nu net de handelswijze zijn van het gerecht. Een dader van een verjaard misdrijf wordt niet vervolgd. Gerechtigheid heeft zijn consequenties : na verjaring zullen de leden van de bende van Nijvel ook niet vervolgd worden. Wie (bejaarde) daders van misdijven toch wil beschadigen begaat zelf een misdrijf. Laster, eerroof en kwaadwillige ruchtbaarmaking zijn allemaal strafbaar in ons rechtsstelsel.

In reactie hierop heb ik op 1 november 's morgens tweemaal volgende reactie verstuurd (de eerste keer vóór de - tweede - reactie van mij van omstreeks 10:06):

Degenen die zo heftig reageren tegen Mgr. Léonard zijn hoogstwaarschijnlijk in een valstrik getrapt. Wie heeft er de integrale uitzending van 'Questions à la Une' gezien? Iedereen reageert blijkbaar op wat op 27.10.10 om 13:07 u. op de website van de RTBF geplaatst is (http://www.rtbf.be/info/belgique/religion/question-a-la-une-et-la-pedophilie-dans-leglise-269457). Daar vindt men een fragment uit een groter geheel. Het is best mogelijk dat de journalist, Régis De Rath, iets wat Mgr. Léonard in derde of vierde instantie heeft gezegd, uit de context gerukt heeft en laat uitschijnen dat deze laatste alleen dát heeft gezegd. Ik vind het enigszins verdacht dat op de website van de RTBF bij 'Revoir les émissions' (http://www.rtbf.be/tv/revoir; datum 27-10-2010) of bij 'Questions à la Une' zelf (http://www.rtbf.be/info/questionsalaune) de video van de uitzending van woensdag 27-10-2010 om 20.15 u. niet te zien is. Ik houd mij aanbevolen als iemand mij kan zeggen waar die wel te zien is!

Ook in reactie op Hugo V.: Op 01 november 2010 omstreeks 10:06, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Voor zover ik Léonards opvattingen ken, heeft hij het volgende gezegd: eerst en vooral moet wereldlijk recht zijn loop hebben en vervolgens (op de tweede plaats!) moet kerkelijk recht, waardoor pedofiele priesters ook na verjaring in het wereldlijk recht kunnen gestraft worden, geschieden (zoals bv. ook Frank Judo zegt) en hierbij moet sterk rekening gehouden worden met de slachtoffers en tenslotte moet er ook nog plaats zijn voor barmhartigheid (bv. moeten bejaarde pedopriesters die door de Kerk, maar wegens verjaring niet door het wereldlijk gerecht zijn gestraft, ook publiekelijk aan de schandpaal genageld worden?). Kerkelijke procedures komen dus nooit in de plaats van wereldlijk recht. Weliswaar was volgens bepaalde canonisten de verhouding tussen de Cie.-A. (wier statuut ook canoniek nogal bedenkelijk was!) en justitie niet goed geregeld; daarom ook komt er geen Cie.-A. bis. Overigens is bij dit alles het probleem veeleer dat het wereldlijk gerecht onmachtig én onbekwaam is.