De discussie over seksueel misbruik in de Kerk en het optreden van het gerecht

 

Nog niet helemaal nietig

Waarom 'vernietigde' misbruikdossiers toch bruikbaar kunnen zijn

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8130EJNV

Op 08 oktober 2010 omstreeks 18:42, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Wat De Troy en Van Steenbrugge nu weer uitgehaald hebben is m.i. volledig illegaal. De Troy is door de K.I. veroordeeld omdat de huiszoekingen in het aartsbisdom en in het vertrouwensartscentrum van P. Adriaenssens niet volgens de wet waren. Wanneer Van Steenbrugge daartegen beroep aantekent kan hij, teneinde zijn visie voor het Hof van Cassatie te kunnen verdedigen, inzage krijgen in het dossier-De Troy, maar niet in dossiers waarvan De Troy zich tot nader order wederrechtelijk in het bezit heeft gesteld. Dat dat in het Belgische gerecht toch mogelijk is, betekent dat dit gerecht alweer, zoals ook al gebeurd is in de Fortiszaak - Londers was niet staat orde op zaken te stellen in zijn eigen korps, maar schendt wel de scheiding der machten door de regering ten val te brengen - en bij de huiszoekingen zelf, de rechtsstaat danig in gevaar brengt. Alleen als V.S. gelijk krijgt van het Hof van Cassatie en de dossiers teruggegeven worden aan D. T., kan deze laatste die laten inkijken.

 

Hof van Cassatie verbreekt arresten over 'Operatie Kelk'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101012_019

 

Op 12 oktober 2010 omstreeks 14:57, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Wat De Troy en Van Steenbrugge uitgehaald hebben is m.i. volledig illegaal. De Troy is door de K.I. veroordeeld omdat de huiszoekingen in het aartsbisdom en in het vertrouwensartscentrum van P. Adriaenssens niet volgens de wet waren. Wanneer Van Steenbrugge daartegen beroep aantekent kan hij, teneinde zijn visie voor het Hof van Cassatie te kunnen verdedigen, inzage krijgen in het dossier-De Troy, maar niet in dossiers waarvan De Troy zich tot nader order wederrechtelijk in het bezit heeft gesteld. Dat dat in het Belgische gerecht toch mogelijk is, betekent dat dit gerecht alweer, zoals ook al gebeurd is in de Fortiszaak - Londers was niet staat orde op zaken te stellen in zijn eigen korps, maar schendt wel de scheiding der machten door de regering ten val te brengen - en idd. bij de huiszoekingen zelf, de rechtsstaat danig in gevaar brengt. De proc.-gen. heeft het nu ook weer over procedurekwesties. Het is te hopen dat de K.I. na het horen van de burg. partijen hetzelfde vonnis velt!

 

Op 12 oktober 2010 omstreeks 18:56, zei Tony Verbeeck, Leest:

Het is weeral een vette kluif waar tal van mensen hun kost aan verdienen. De mediamensen in begrepen. Ik hoop dat het gerecht deze keer de huiszoekingen geldig zal verklaren. Ik bergrijp trouwens niet dat de Kerk zich verzet tegen de huiszoekingen als ze zelf al klare wijn willen schenken in deze zaak. Ze willen heling en verzoening, maar tegelijk doen ze er alles aan om hun stinkende beerput gedekt te houden. laat eerst het gerecht de stal van de kerk maar eens grondig uitmesten en pas daarna kunnen we wel zien wat we met de Kerk doen. Het liefst van al definitief verbieden. Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet doen omdat ze nog teveel macht hebben. Wat mij opvalt is dat in de media steeds gesproken word over individuele gevallen. Ikzelf was jarenlang slachtoffer van collectieve pedofillie in de Kerk. Een groep kinderen moesten hun broek laten zakken en de bisschop kwam dan ons zogezecht ons een speciale zegen geven door ons geslacht te betasten. Wij waren naief en besefte pas later

In reactie hierop: Op 12 oktober 2010 omstreeks 21:28, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Geachte Heer Verbeeck, sorry, maar van wat u zegt over collectieve pedofillie (sic!) geloof ik niets! Ik heb al vanaf de jaren 60 weet van zgz. pedofilie (meer nauwkeurig gezegd: efebofilie) in de Kerk, maar ik ben er vrij zeker van dat dat seksueel misbruik gebeurde op een andere manier dan u vertelt. Bv.: misschien beschouwt u een retraitepredikant als een bisschop en zijn uitnodiging om eventueel aan hem de gevolgen van masturbatie - allerlei rare ziekten - te tonen (door hem naar uw lichaam te laten kijken) als collectieve pedofilie, maar voor zover dat idd. pedofilie is, gebeurde dat individueel en zeker niet door een bisschop. Overigens verzet de Kerk zich idd. niet tegen huiszoekingen op voorwaarde dat die volgens de wet gebeuren en dat zijn die door De Troy zeker niet. Laten we de uitspraak afwachten. Hopelijk zegt die andere K.I. - na het horen van de burgerlijke partijen! - hetzelfde als die van Brussel: nl. die huiszoekingen van De Troy zijn ongeldig door grove procedurefouten.

In reactie hierop: Op 12 oktober 2010 omstreeks 22:27, zei Tony Verbeeck, Leest:

Geachte mijnheer Gielis, wees er maar van overtuigd dat ik de waarheid spreek. Dergelijke feiten hebben meermaals plaats gehad in onze stad, met hun hoogtepunt rond de jaren '70. Het is nadien in geuren en kleuren besproken op de rechtbank. Ook in kloosters werden dergelijke collectieve pedofilie sessies georganiseerd in Mechelen. Het verbaast me dat de kloosterzusters hier steeds mooi uit het verhaal komen, alhoewel ze dapper meededen. Vaak ging het gepaard met andere criminele misdrijven die de geestelijke pleegden die dag. Kardinaal Daneels heeft het nog gezecht in het begin van zijn aanstelling in Mechelen, op de toenmalige BRT televisie:'Mijn pastoors hebben meer weg van bekeerde gangsters.' Later heeft hij er nooit meer op teruggekomen in het openbaar. Voor mij is het dus een beetje dejavu, een nieuwe aartsbisschop en de oude deugde niet meer, wegens doofpot operatie's. Ik heb jaren vrijwilligerswerk gedaan tot in de top van de Mechelse federatie kerk en ben vaak geschrokken.

 

In reactie op het artikel: Op 12 oktober 2010 omstreeks 19:51, zei Jan S., 's Gravenwezel:

Waar zijn alle moreel verontwaardigden die schreven dat de advocaat van de verdachten verwerpelijk handelde door een procedureslag te voeren? Ik heb nog geen enkel commentaar gelezen dat met scherp schiet op de advocaten van de burgerlijke partijen. Die advocaten van een aantal, niet alle, slachtoffers baseren zich hier ook puur op fouten in de procedure. Een procedureslag voeren is kennelijk ok voor slachtoffers maar moreel verwerpelijk voor een verdachte...

In reactie hierop: Op 12 oktober 2010 omstreeks 23:01, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Uit eerdere reacties op dit forum kan u afleiden dat ik het zeker niet eens ben met Van Steenbrugge en Mussche, maar dat is niet omdat zij een procedureslag voeren, wel omdat ze die fout voeren. Zij moeten argumenteren tegen het vonnis-De Troy, en daarin gaat het over de wettigheid van de huiszoekingen en hebben de dossiers van de Cie.-A. zelf e.d. geen enkele relevantie, zodat zeker De Troy, aan wie die door de K.I. tot nader order (= tot na een uitspraak van Cassatie) ontnomen zijn, niet de toelating kan verlenen die in te kijken. Ik denk dat dat op dit ogenblik, na de uitspraak van vandaag, nog zo is, maar omdat dat (althans uit de pers!) niet duidelijk is, ben ik van oordeel dat justitie zich als zijnde incompetent onnoemelijk belachelijk maakt. Justitie had zelf erover moeten waken geen procedurefouten te maken, eerstens bij de huiszoekingen, vervolgens bij het proces voor de K.I. Ik begrijp niet dat ipv. de Kerk niet justitie het voorwerp is van publieke hoon (bv. op dit forum!).

 

In het kader van een discussie begonnen op 12 oktober 2010 omstreeks 11:42 door Guy S. uit Zele, die sprak van een debacle van het gerecht : Op 12 oktober 2010 omstreeks 18:15, zei Luc D., Maldegem:

De fouten stapelen zich op. De inbeslagnames Adriaenssens. De grafboringen. De uitlatingen van de gerechterlijke politie alsof de slachtoffers er niet toe deden. Het niet betrekken van de burgerlijke partijen. Alles nog voor enig proces van start is gegaan en u vindt dat geen debacle?

In reactie hierop: Op 12 oktober 2010 omstreeks 18:31, zei Aimé S., Alsemberg:

Ik vrees dat gij nog niet goed hebt begrepen dat het Hof van Cassatie precies de veroordeling van die inbeslagname en cinema errond ongedaan maakt. Maar wees gerust: loontje komt ooit wel om zijn boontje...

In reactie hierop: Op 12 oktober 2010 omstreeks 23:20, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Idd. heeft Cassatie 'de veroordeling van die inbeslagname ongedaan' gemaakt, maar omwille van procedurefouten. Dit betekent dat de veroordeling op zich (= het vonnis van de K.I. zelf) juist was. Als dit niet zo zou zijn had het Hof van Cassatie dat ook moeten zeggen. Dus: De Troy is veroordeeld, weliswaar misschien ook omwille van procedurefouten, maar die had hij juist als jurist niet mogen maken. Idd.: 'loontje komt ooit wel om zijn boontje', en ik hoop dat dat betekent dat De Troy omwille van zijn ambtsmisbruik streng gestraft wordt. Justitie heeft onderhand zoveel zware fouten begaan (zie bv. Fortiszaak) dat o.a. Londers dringend iets moet doen om de geloofwaardigheid van justitie te herstellen.

 

In reactie op het artikel: Op 12 oktober 2010 omstreeks 19:25, zei Eduard S., Haasdonk:

Wat is dat toch altijd met die 'tsjeven' vs. 'logebroeders'? Weet u dan niet dat de meeste atheïsten/vrijdenkers/humanisten helemaal geen sympathisant zijn van de Vrijmetselarij, die trouwens bol staat van de pseudo-religieuze rituelen, en die historisch (en in de meeste landen buiten België, bv. in de V.S., nog steeds) helemaal niet atheïstisch is maar eerder anti-clericaal en anti-kerkelijk-institutioneel. Een andere, niet geciteerde, zeer verspreide misvatting is dat de (atheïstische) loge links is, terwijl zij van oorspong en nog steeds sterk liberaal getint is. Bepaald niets voor ABVV-ers. De stichters en eerste presidenten van de USA waren allemaal Vrijmetselaars (én overtuigde Protestanten en sympathisanten van de Franse Revolutie), wat nog steeds goed te zien is in de symbolen (de gedeelde pyramide, het alziend oog...) op de groene kant van de dollarbiljetten. En dat in een land waar atheïsme vaak als onpatriottisch gezien wordt.

In reactie hierop schreef ik op 13 oktober 2010 's avonds volgende vooralsnog niet gepubliceerde bijdrage (opnieuw verzonden op 14 okt. 's morgens):

Geachte Eduard, uit uw reactie zou ik kunnen afleiden dat u een vrijzinnige bent, maar geen logebroeder (hoewel dat er niet veel toe doet voor wat ik nu ga zeggen). Ik ben sinds jaar en dag sterk kerkelijk geëngageerd en lid van CVP/CD&V, dus een 'tsjeef'. Toch ben ik het volledig met u eens. Het schijnt dat in de 18de eeuw zelfs een prins-bisschop van Luik lid was van de loge. Van waar dan het huidige probleem van 'tsjeven' vs. 'logebroeders' (= het probleem dat u stelt)? Ik denk dat de vrijzinnigen thans de neiging hebben de staat te bezetten, dwz. dat zij hun ideologie identificeren met datgene wat de overheid moet voorhouden, ipv. te erkennen dat zij binnen de staat één van de vele particuliere levensbeschouwingen (katholiek, protestants, liberaal, socialistisch, islamitisch, evangelisch, enz.) voorstaan. Al deze levensbeschouwingen kunnen voor zover zij idd. respectabel zijn door de staat erkend worden, maar geen enkele mag, zoals de vrijzinnigen thans doen, keizer-koster spelen.

 

Opiniestuk

Wie ziet door de bomen het bos nog?

Wie ziet door de bomen het bos nog?

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=T330LIO1

In reactie op dit opiniestuk: Op 13 oktober 2010 omstreeks 05u55, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Uit dit opiniestuk leid ik af dat justitie nog heel wat meer zal moeten doen dan beter communiceren. De auteur geeft immers toe dat het gedeeltelijk terecht is dat de samenleving justitie 'herleidt tot één grote knoeiboel'. Het lijkt mij dan ook volkomen logisch dat 'hoe langer hoe meer mensen aandringen op tuchtprocedures tegen betrokken magistraten'. Justitie zal eerst dergelijke tuchtprocedures moeten voeren en dan kan ze proberen er goed over te communiceren. Maar het weze duidelijk dat ook het eerste nodig is opdat het geschonden vertrouwen in justitie zou hersteld worden. Hier kan ook herinnerd worden aan de Fortiszaak: Londers is ondertussen niet in staat gebleken orde op zaken te stellen in eigen huis, maar heeft wel de scheiding der machten geschonden door de regering ten val te brengen. Het verbaast mij dat journalisten niet veel meer de problemen in justitie uitspitten, want daar lijkt nog meer mis te gaan dan in de Kerk, die door de Cie.-A. zz. heeft pogen te reinigen.

In reactie hierop: Op 13 oktober 2010 omstreeks 17:58, zei Luc D., Maldegem:

Eigenlijk heeft justitie op haar manier krak hetzelfde probleem als de kerk. In de kerk zijn een veelvoud van dienaren in de fout gegaan en aan de kerkelijke overheid wordt verweten dat niet wordt ingegrepen. Krak hetzelfde in het gerecht. Ook daar gebeuren talrijke fouten, tot en met het moeten vrijlaten van moordenaars, en ook dat wordt ongenuanceerd aangerekend aan 'het gerecht', dat verweten wordt dat er niet wordt ingegrepen. Want het gerecht sanctioneert zelden of nooit scheeflopende magistraten, laat staan dat ze daar open over zou communiceren.

In reactie hierop: Op 13 oktober 2010 omstreeks 19:23, zei Marcel Gielis, Turnhout:

Mij lijkt er een groot verschil te zijn tussen Kerk en gerecht. De Cie.-A., die de tekortkomingen van de Kerk keihard heeft aangeklaagd, was tenslotte door de Kerk zelf ingesteld. Als er doofpotoperaties voorkwamen onder kard. Suenens en Danneels - hoewel ik weet dat die zeker niet systematisch waren -, dan is de Kerk van paus Benedictus en mgr. Léonard vast van plan af te rekenen met seksueel misbruik (zoals ook met andere 'misbruiken' in de Kerk). Anderzijds weet ik dat het gerecht in de jaren 80, zelfs als er klachten waren, ook niet optrad tegen pedofilie bv. in zorginstellingen. Het gerecht had de dossiers van de Cie.-A. nodig omdat het zelf nergens stond in de strijd tegen pedofilie. Zonder die blunders had het die overigens kunnen gebruiken. Het gerecht verdient omwille van de grove fouten (ook bv. in de Fortiszaak) een grondige doorlichting door een parl. onderzoekscomm., ook al vindt prof. Huyse dat geen goed idee. Het parlement moet m.i. toch maar proberen zijn werk te doen!